Документ не є офіційним, якщо його складання і використання не спричинило наслідків правового характеру: ВС

Документ не є офіційним, якщо він не відповідає хоча б одному з критеріїв, встановлених в примітці до ст. 358 КК

Верховний Суд в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув скаргу прокурора на ухвалу апеляційного суду по справі № 461/7315/15-к.

Зазначеним визначенням залишено без змін вирок суду першої інстанції про визнання невинними двох громадян в скоєнні злочинів щодо підробки документів.

Обвинувачені були виправдані в зв’язку з недоведеністю наявності в їх діях складів кримінальних злочинів.

Орган досудового розслідування звинувачував цих громадян в тому, що вони, будучи посадовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими функціями, склали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол загальних зборів власників квартир.

Пізніше один з обвинувачених подав у департамент містобудування міськради пакет документів, серед яких був свідомо підроблений протокол, для затвердження містобудівних умов для будівництва готелю.

Верховний суд не задовольнив касаційну скаргу прокурора виходячи з наступного.

Предметом злочинів, передбачених ст. 366 і ст. 358 КК, є офіційний документ.

У примітці до ст. 358 КК зазначено, що слід розуміти під офіційним документом.

ВС зазначив, що при встановленні ознак офіційного документа як предмета злочину слід керуватися наступними критеріями:

– документ повинен бути складений, виданий або посвідчений відповідною особою в межах його компетенції по визначеній законом формі та з відповідними реквізитами;

– зафіксована в такому документі інформація повинна мати юридично значущий характер – підтверджені або засвідчені нею конкретні події, явища або факти повинні спричиняти або бути здатними спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення (реалізації), зміни або припинення певних прав та (або) обов’язків.

Невідповідність документа хоча б одному з наведених критеріїв перешкоджає визнанню його офіційним.

В даному випадку складання і використання зазначеного протоколу не спричинило наслідків правового характеру, оскільки згідно з п. 2.2 Порядку надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, який діяв на час вчинення виправданими інкримінованого їм діяння, згода власників суміжних об’єктів нерухомості для отримання містобудівних умов і обмежень не була потрібна.

Касаційний кримінальний суд прийшов до висновку про те, що протокол загальних зборів власників квартир не є офіційним документом, оскільки не відповідає вимогам, встановленим в примітці до ст. 358 КК, зокрема, складання і використання зазначеного проколу не спричинило наслідків правового характеру.

Постанова по справі № 461/7315/15-к було винесено 1 березня 2018 року.